Koniec etapu I

Koniec  realizacji pierwszego etapu projektu realizowanego wspólnie z ZUS - "Zmniejszenie ilości pyłów (dymów) powstałych podczas procesu cięcia i spawania"

Dwa stanowiska spawalnicze z odciągami - można pracować :)