ZUS - Projekt - "Zmniejszenie ilości pyłów (dymów) powstałych podczas procesu cięcia i spawania"

Obecnie jesteśmy w trakccie realizacji projektu "Zmniejszenie ilości pyłów (dymów) powstałych podczas procesu cięcia i spawania" w ramach dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r Nr 167, poz. 1322, ze zm.), projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Po zakończeniu zadania pochwalimy się rezultatem naszych działań.