Instalacje fabryk kwasu siarkowego

Pokrywa wieży absorpcyjnej

Wymienniki ciepła - FKS II

Zbiornik cyrkulacyjny

Latarka obserwacyjna

Dno Wieży Absorbcyjnej

Wymiennik ciepła E205/2

Wymiennik ciepła E203/2

Wymiana półki Aparatu Kontaktowego

Wymiennik ciepła IVb

Zasobnik siarczanu żelaza z podajnikiem ślimakowym

Skraplacz w wersji dzielonej poz. sch. 10.8A

Dno wymiennika ciepła IVb

Rurociąg DN1600 - instalacja FKS

Gazociąg DN 1600

Króciec Aparatu Kontaktowego - FKS

Wieża absropcyjna FOSFAN SA

Wieża absropcyjna FOSFAN SA

Zbiornik kwasu fosforowego

Zbiornik kwasu fosforowego

Instalacje fabryki kwasu siarkowego

Instalacje fabryki kwasu siarkowego

Absorber instalacji produkcji kwasu siarkowego

Absorber instalacji produkcji kwasu siarkowego

Instalacje fabryki kwasu siarkowego

Instalacje fabryki kwasu siarkowego

Absorber instalacji produkcji kwasu siarkowego

Absorber instalacji produkcji kwasu siarkowego