Władze spółki

Zenona Korniluk
Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy
Roman Adamus
Prezes Zarządu
Andrzej Staszek
Członek Zarządu
Tomasz Bobrzki
Dyrektor d/s Montażu i Prac Serwisowych - Prokurent
Sebastian Starosta
Dyrektor Produkcji - Prokurent