Zbiornik cyrkulacyjny

Instalacje fabryk kwasu siarkowego, w tym aparaty kontaktowe, wymienniki ciepła, demistery, wieże aprobacyjne i suszące