Certyfikaty

Polityka RODO

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

Współpraca z Kaczmarski Group Sp. z o.o. Sp. k oraz wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dla bezpiecznego prowadzenia biznesu

TUV NORD - DIN EN ISO 3834-2

Wytwarzanie zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

Wytwarzanie zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

Wytwarzanie elementów urządzeń bezciśnieniowych i niskociśnieniowych

Wytwarzanie elementów urządzeń bezciśnieniowych i niskociśnieniowych

Naprawa zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

Naprawa zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

Montaż zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

Montaż zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

Modenizacja zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

Modenizacja zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

TUV NORD - EN 1090-2

TUV NORD - EN 1090-2