Władze spółki

Zenona Korniluk
Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy
Sebastian Staszek
Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny
Roman Adamus
Prezes Zarządu
Andrzej Staszek
Prokurent
Tomasz Bobrzki
Dyrektor d/s Montażu i Prac Serwisowych - Prokurent
Sebastian Starosta
Dyrektor Produkcji - Prokurent